یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
05:22

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

وابسته به موسسه دانشیار دانا (ثبت 624)

ترجمه فوری متون-ترجمه مقاله-استخدام مترجم

لیست تعرفه خدمات

مرکز خدمات ترجمه شما پس از ارزیابی و آزمون هایی که برای مترجمین برگزار کرده ، اقدام به دسته بندی مترجمین در سه دسته متوسط، خوب و عالی نموده است تا مشتریان قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند و بتوانند بسته به اهمیت کیفیت و هزینه در نظر گرفته شده، یکی از حالت های (کیفیت برنزی) مترجمین عادی و کم تجربه، (کیفیت نقره ای) مترجمین حرفه ای و متخصص و  یا (کیفیت طلایی) مترجمین ممتاز و تراز اول کشور را انتخاب نمایند. لطفا توجه نمایید هزینه نهایی سفارش بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می شود، در سفارش های فوری زمان تحویل کاهش می یابد و متناسب با آن تعرفه خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. سفارش ها مشمول تخفیف های قابل توجه می شوند و همچنین تمامی سفارش ها به شکل تایپ شده تحویل می گردند.

قیمت ها در جدول ذیل به ریال و بر اساس یک صفحه استاندارد درج شده است. لطفا تعرفه های ما را مقایسه کنید!

    
زبان های ترجمهکیفیت طلایی+بازخوانیکیفیت نقره ایکیفیت برنزی
انگلیسی به فارسی66,50045,12530,875
فارسی به انگلیسی135,37590,25061,750
آلمانی به فارسی215,000142,500ارائه نمی گردد
فارسی به آلمانی277,000189,000ارائه نمی گردد
فرانسوی به فارسی214,000142,500ارائه نمی گردد
فارسی به فرانسوی275,000184,500ارائه نمی گردد
عربی به فارسی40,00085,000ارائه نمی گردد
فارسی به عربی168,500112,500ارائه نمی گردد
روسی به فارسی213,000142,000ارائه نمی گردد
فارسی به روسی274,000183,000ارائه نمی گردد
اسپانیایی به فارسی216,000144,000ارائه نمی گردد
فارسی به اسپانیایی280,000187,000ارائه نمی گردد
ترکی استانبولی به فارسی210,000140,000ارائه نمی گردد
فارسی به ترکی استانبولی280,000180,000ارائه نمی گردد
چینی به فارسی385,000256,500ارائه نمی گردد
فارسی به چینی499,000335,000ارائه نمی گردد
خلاصه نویسی متن فارسیپس از ثبت سفارش مشخص می شودارائه نمی گرددارائه نمی گردد
خلاصه نویسی متن انگلیسیپس از ثبت سفارش مشخص می شودارائه نمی گرددارائه نمی گردد
ویرایش متن فارسی75 درصد تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسیارائه نمی گرددارائه نمی گردد
ویرایش متن انگلیسی75 درصد تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسیارائه نمی گرددارائه نمی گردد
سفارش پارافریزینگ فارسی50 درصد تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسیارائه نمی گرددارائه نمی گردد
سفارش پارافریزینگ انگلیسی75 درصد تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسیارائه نمی گرددارائه نمی گردد
فروش مقالات تخصصی50,00030,00010,000
ثبت سفارش جدید

به هرصورتی که راحت تر هستید سفارش خود را ارسال نمایید.
به هرصورتی که راحت تر هستید هزینه سفارش را پرداخت نمایید.
به هرصورتی که راحت تر هستید سفارش انجام شده را دریافت نمایید.