پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
18:54

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

وابسته به موسسه دانشیار دانا (ثبت 624)

ترجمه فوری متون-ترجمه مقاله-استخدام مترجم

ابزراهای مورد نیاز ترجمه

الف) علم کافی در متن زبان مبداء و مقصد

ب) در اختیار داشتن انواع لغتنامه های تک زبانه و دو زبانه عمومی و تخصصی

ج) محیطی آرام و  بدون تشویش برای داشتن تمرکز کافی