پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
13:54

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

| ترجمه متون تخصصی | ترجمه مقاله | ترجمه کتاب |

انواع ترجمه

الف) ترجمه مفهوم محوری:  در فرایند این نوع از ترجمه که  بر اساس زیرساخت زبان مبداء انجام می شود  عوامل مهمی از قبیل ادبیات حاکم در زمان ترجمه، جو فرهنگی حاکم، منظور اصلی نویسنده در نظر گرفته می شود و مترجم باید به گونه ای تسلط به متن داشته باشد که بتواند از بین انواع معانی مختلف، معنایی که مورد نظر نویسنده است را به خوبی تشخیص دهد و به زبان مقصد برگردان کند.

ب) ترجمه لغت محوری: در این نوع از ترجمه تنها هاله ای از منظور اصلی نویسنده در نظر گرفته می شود و در اصل این فرایند عوامل فوق چندان در نظر گرفته نمی شوند این نوع ترجمه معمولا توسط مترجمان غیر حرفه ای انجام می شود که تسلط چندانی به متن نداشته و نمی توانند  به درستی از بین انواع معانی مختلف، معنایی که مورد نظر نویسنده بوده است را به خوبی تشخیص دهد و به زبان مقصد برگردان کند.

 

انواع ترجمه با توجه به روشی که مترجم انتخاب می‌کند :

ترجمه لفظی: ترجمه متن کلمه به کلمه و بدون توجه به ترکیب کلمات و قرار دادن آنها در جایگاه مناسبشان با توجه به زبان مقصد. این مدل ترجمه برای جملات کوچک و آسان خوب است ولی برای متون بزرگ و سخت اصلا مفید نیست.

ترجمه معنوی: گاهی ترجمه علاوه بر اینکه مطابق با متن می‌باشد، با توجه به زبان مقصد و نحوه ترکیب کلمات در آن زبان انجام می‌شود. مثلا در زبان انگلیسی داریم This is a tree در ترجمه ی تحت الفظی می شود این است یک درخت اما در ترجمه ی معنوی می شود این یک درخت است.

ترجمه آزاد: این نوع ترجمه به گونه‌ای است که مترجم به دلخواه خود و متناسب با وضعیت دست به تغییراتی می‌زند. در این ترجمه مترجم بیشتر به خواننده توجه دارد و ساختهای صوری و معنایی زبان مبدا را به زبان مقصد وارد نمیکند؛ لذا چنین ترجمه ای راحت تر خوانده میشود ولی این نگرانی همواره وجود دارد که آنچه خوانده میشود با چیزی که نویسنده گفته است انطباق معقول و نسبی نداشته باشد.

ترجمه داستانی یا روایتی: گاهی ممکن است مترجم، مفهوم و ریشه متن را گرفته و آن را به شکل داستان بیان کند.