پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
13:30

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

| ترجمه متون تخصصی | ترجمه مقاله | ترجمه کتاب |

مهارتهای اصلی ترجمه

الف) تسلط کامل به گرامر زبان مبداء و مقصد ؛

ب ) تسلط به لغات و اصطلاحات عمومی و تخصصی زبان مبداء و مقصد و روش کاربرد آن؛

د) توجه به جزییات و تسلط علمی به متون مورد ترجمه برای پی بردن به مقصود اصلی نویسنده؛

ه) تسلط به اصول اولیه ویرایش به زبان مقصد جهت آسان نمودن کار ویراستار؛