پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
18:54

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

وابسته به موسسه دانشیار دانا (ثبت 624)

ترجمه فوری متون-ترجمه مقاله-استخدام مترجم

مهارتهای اصلی ترجمه

الف) تسلط کامل به گرامر زبان مبداء و مقصد ؛

ب ) تسلط به لغات و اصطلاحات عمومی و تخصصی زبان مبداء و مقصد و روش کاربرد آن؛

د) توجه به جزییات و تسلط علمی به متون مورد ترجمه برای پی بردن به مقصود اصلی نویسنده؛

ه) تسلط به اصول اولیه ویرایش به زبان مقصد جهت آسان نمودن کار ویراستار؛