ترجمه تاجیکی به فارسی و فارسی به تاجیکی

 
زبان به عنوان قدرتمندترین ابزار ارتباطی، نقش موثری در ایجاد یک ارتباط قوی بین افراد ایفا می کند. زبان ها پراکندگی و دامنه تنوع زیادی را در بین مردم دنیا دارند. برخی از زبان ها از یک ریشه و خانواده هستند و اشتراکات زیادی با هم دارند. برخی نیز اساس دستوری و ساختاری مشترک دارند و تنها در لهجه و برخی واژگان متفاوتند. بدیهی است فهم و یادگیری و ترجمه زبان های هم خانواده ساده تر از زبان های غریبه است.
یکی از این زبان های هم خانواده زبان تاجیکی است که نزدیکی زیادی با  زبان فارسی دارد.
 

زبان تاجیکی

زبان تاجیکی یکی از گویش های زبان فارسی است. این زبان بیشتر در آسیای میانه تمرکز یافته است. تاجیکی زبان رسمی کشور تاجیکستان است ودر کشورهایی دیگر مثل ازبکستان، افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان هم به صورت محدود رواج دارد. گویش وران این زبان جمعیتی بالغ بر بیست و هشت ملیون نفر هستند.
قبل از اسلام کشور تاجیکستان جزو پادشاهی ایران بوده است. از این جهت دارای اشتراکات فرهنگی و زبانی گسترده ای با ایران هستند. بعد از ورود اسلام به ایران نیز این ارتباط و همزیستی بین تاجیکی ها و ما جریان داشت. حکومت سامانیان از مهمترین حکومت هایی بود که  در آسیای مرکزی در تاجیکستان کنونی بر کشور پهناور ایران حکومت می کرد.
رودکی پدر شعر فارسی نیز ازین خطه بود. اشتراکات فرهنکی، ادبی و سیاسی فراوانی دو قوم را به هم متصل کرده است که تا به امروز نیز بر جای مانده است.
با گذشت زمان کم کم دو قومیت از هم کمی فاصله گرفتند. دولت روسیه توانست با قراردادهای گلستان و ترکمنچای بخش هایی از ایران و مناطق تاجیکی را از ایران جدا کند. بعد از تسلط دولت روس به این مناطق تاثیر گذاری بر زبان و خط و فرهنگ آن ها شکل دیگری به زبان تاجیکی داد.
مجلس تاجیکستان در سال ۱۳۷۸ واژه فارسی را از فارسی تاجیکی حذف کرد و خط عربی_ فارسی نیز به خط سیریلیک یا همان خط روسی تغییر یافت. علی رغم مخالفت تاجیکی ها با این مسائل، اما این تغییرات صورت پذیرفت و باعث فاصله گرفتن تاجیکی ها با ایرانی ها شد.
با وجود تغییرات اعمال شده هنوز هم اشتراکات زیادی بین دو قوم وجود دارد و هر دو به راحتی زبان همدیگر را می فهمند.
 
 

ترجمه زبان تاجیکی به فارسی و بالعکس

زبان تاجیکی از نظر دستور زبان فارسی و بسیاری واژگان مانند زبان فارسی است تنها تفاوت های کمی در ساختار های دستوری دارند. و در برخی مواد مانند کاربرد حرف اضافه تفاوت هایی با هم دارند.
به دلیل اشتراکات زیاد، یادگیری و فهم دو زبان برای هر دو طرف ساده است. اما وقتی وارد مبحث ترجمه می شویم موضوع فرق می کند. مترجم می بایست با شناخت کامل دو زبان بتواند یک ترجمه دقیق از متن را ارائه کند. از آن جا که خط تاجیکی ها سیریلیک است، مترجم ضمن تسلط به واژگان تاجیکی باید با شناخت کافی از خط آن ها بتواند کار ترجمه را انجام دهد.
مترجمان این سایت با استفاده از دانش خود و تسلط بر زبان تاجیکی و همچنین تکیه بر تجارب خود در زمینه ترجمه متون تاجیکی آمادگی این را دارند که به نیازهای شما در زمینه ترجمه متون تاجیکی به فارسی و فارسی به تاجیکی پاسخ دهند.
ترجمه در این زمینه می تواند در زمینه های مختلف باشد. ترجمه متون علمی، دانشگاهی، اسناد و مدارک، کاتالوگ و بروشور، اسناد و مدارک هویتی، قراردادها و دیگر متون.
با سپردن متون خود به متخصصان ترجمه در این سایت، تجربه یک ترجمه دقیق و تخصصی را درک خواهید کرد.