ترجمه زبان آذربایجانی به فارسی و فارسی به آذربایجانی

در کشور ما اقوام و اقلیت های متعددی وجود دارند که به زبان های مختلف تکلم می کنند. یکی از آن ها زبان شیرین ترکی است . زبان ترکی گویش ها و لهجه های متفاوتی دارد. زبان آذربایجانی یکی از گویش های معتبر و کهن است. در ایران غالب مردم اذربایجان های غربی و شرقی و اردبیل با این زبان تکلم می کنند.
پراکندگی زبان اذربایجانی محدود به ایران نیست. این زبان، زبان رسمی کشور جمهوری آذربایجان است. همچنین با مصوبه فدراسیون روسیه زبان رسمی داغستان نیز می باشد.
زبان آذربایجانی به صورت پراکنده در ، ترکمنستان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، روسیه، عراق و افغانستان و سوریه نیز تکلم می شود. از آن جا که زبان آذربایجانی در کشور ما به صورت گسترده در برخی مناطق استفاده می شود و نیز به جهت داشتن همسایگی با کشورهایی که ازین زبان استفاده می کنند، یادگیری و اشنایی با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. مراودات تجاری، دانشجویی، تبادلات علمی، روابط دیپلماتیک و ارتباطات گسترده موجود، لزوم برقراری ارتباط موثر با زبان های مختلف را ایجاب می کند. در حال حاضر جمعیتی بالغ بر بیست و سه ملیون نفر در جهان به این زبان تکلم می کنند.
 

زبان آذربایجانی
زبان آذربایجانی از خانواده زبان های ترکی است. شباهت و نزدیکی زیادی با زبان ترکمنی و ترکی استانبولی دارد. همچنین از شاخه زبان های آغوز می باشد. رسم الخط نوشتاری اذربایجانی در برخی کشورها لاتین، در جمهوری اذربایجان و روسیه با خط سیریلیک و در ایران با زبان عربی است.
دستور زبان آذربایجانی بر مبنای هم آوایی صوتی حروف است و از نظر ساختاری با افزودن پسوند و پیشوند به ریشه کلمات می توان کلمات جدید زیادی ایجاد کرد.
زبان های اذربایجانی در مناطق مختلف با لهجه های متفاوتی تکلم می شوند و در برخی واژه ها نیز با هم متفاوتند که این امر ناشی از اثرپذیری زبان این ها از زبان های مجاورشان است. بطور مثال در ایران کلمات زیادی از فارسی وارد آذربایجانی شده اند و نیز بالعکس. همچنین برخی واژگان در این زبان از عربی و یا زبان های دیگر به آن افزوده شده اند.
 
ترجمه آذربایجانی به فارسی و بالعکس
از آنجایی که زبان آذربایجانی در کشور ما مخاطبان زیادی دارد و از طرفی با همسایگان آذری در ارتباط تنگاتنگ تجاری و سیاسی و اجتماعی هستیم بنابراین ممکن است در موارد بسیاری نیاز داشته باشیم که متون، اسناد و مدارک و مراودات شفاهی را از اذربایجانی به فارسی و بالعکس ترجمه کنیم. برای ترجمه در این زمینه نیاز است که مترجم تسلط کافی بر زبان آذربایجانی داشته باشد تا بتواند برای ترجمه بهترین و مناسب ترین معادل ها را به کار ببرد.
در برخی موارد با اثار و اشعار ادبی سر و کار داریم که در این زمینه نیاز است که مترجم با حفظ اصول ادبی و نگارشی کار برگردانی متن را انجام دهد.
مترجمین با سابقه و حرفه ای در این سایت با شناخت کامل و اشراف بر نکات دستوری و معانی کلمات تخصصی در زبان اذربایجانی تلاش می کنند تا ترجمه ای دقیق و کامل برای نیاز های متعدد شما در زمینه ترجمه زبان اذربایجانی ارائه کنند.