ترجمه زبان اردو به فارسی و فارسی به اردو

زبان ها از جهت دامنه گستردگی و تنوع شامل گروه ها و تعداد زیادی می باشند. برخی از یک خانواده هستند و نزدیکی زیادی در تلفظ و واژگان مشترک دارند. زبانی که در این مقاله مورد بحث است، زبان اردو است که شباهت زیادی به زبان فارسی دارد.
زبان اردو دروازه ورود و پل ارتباطی با منطقه جنوب آسیا است.
 

زبان اردو
زبان اردو از خانواده زبان های هند و اروپایی است که به زبان فارسی نزدیک است. از طرفی قرابت زیادی هم با زبان های هندی دارد. به نوعی می توان گفت زبان اردو شکل فارسی شده ی زبان هندی است. این زبان پر از کلمات عربی و فارسی است.
اردو زبان رسمی کشور پاکستان است و در هند نیز  جزو بیست و دو زبان ملی این کشور محسوب می شود. جمعیتی بالغ بر شصت و شش ملیون نفر در جهان با این زبان تکلم می کنند. به غیر از هند و پاکستان زبان اردو در افغانستان، بحرین، بنگلادش، بوتسوانا، فیجی، آلمان، مالاوی، نروژ، عمان و قطر به صورت محدود تکلم می شود. در کشور ایران نیز در برخی مناطق سیستان، جمعیتی محدود وجود دارند که با زبان اردو تکلم می کنند.
بعد از قدرت یافتن نوادگان تیمورلنگ و حکومت امپراطوری گورکانیان آن ها زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی اعلام کردند و ازین طریق زبان فارسی شروع به رشد کرد. در طی سالیان بعد در سده های دهم و یازدهم میلادی سربازان فارس و ترک و عرب زیادی به منطقه سند می آمدند که در پی تلفیق زبان آن ها با زبان هندی و دیگر زبان ها، فارسی کم کم تغییراتی کرد و زبان اردو پدید امد. لازم به ذکر است مفهوم لغوی کلمه اردو به معنای لشکر است و نمایان کننده زبانی است که در بین سربازان در آن زمان رایج شده بود.
از نظر دستور زبان، زبان اردو مثل فارسی است و الفبای آن نیز بر پایه همان الفبای فارسی می باشد.
 
ترجمه زبان اردو به فارسی و بالعکس
از آن جا که زبان اردو زبان رسمی پاکستان است و روابط گسترده ای در زمینه های مختلف با کشور ما دارد نیاز است که با زبان آن ها اشنا باشیم تا بتوانیم ارتباط موثری با یکدیگر برقرار کنیم. غیر از پاکستان کشورهای دیگری هم در جنوب آسیا هستند که زبان شان اردو است.
علاوه بر این، متون ادبی و آثار فلسفی و علمی وجود دارد که برای برگردانی آن ها به فارسی نیاز به یک ترجمه دقیق می باشد.
مترجم باید به طور کامل با واژگان و دستور زبان اردو اشنا باشد تا بتواند ترجمه ای صحیح از متن مورد نظر ارائه کند.
ترجمه متون اردو دایره وسیعی دارد. ترجمه متون ادبی، علمی، مکاتبات اداری، حقوقی، قراردادها، روابط دیپلماتیک، تجاری و غیره همگی نیاز به یک برگردان و ترجمه تخصصی دارد. و این هم در حوزه ترجمه اردو به فارسی است و هم بالعکس.
مترجمان حرفه ای ما در این سایت تلاش می کنند تا با تکیه بر سوابق خود و نیز مطالعات و دانش خود در زمینه شناخت زبان اردو، نیازهای مختلف در زمینه ترجمه زبان اردو به فارسی و بالعکس را پاسخ دهند.