سرویس تحلیل آماری

تحلیل آماری

تحلیل آماری از جمله خدمات تخصصی و ویژه ای است که در موسسه شما، ارائه و پشتیبانی می شود.
امروزه با گسترش و توسعه دانش بشری، استفاده حداکثری از تولیدات علمی و حاصل پژوهش ها، دارای اهمیت ویژه ای است.
در این راستا ابزارهای نوینی تهیه شده اند تا بتوان با استفاده از آن ها نتایج تحقیقات و پژوهش ها و مقالات را به صورت اعداد و ارقام و آمار معنی داری، جمع آوری، توصیف و تحلیل کرد. این فرایند باعث بالا بردن اعتبار نتایج حاصل از پژوهش ها می شود. فراتر از آن در فضای رقابتی دنیای امروز اطلاعات و پژوهش های محکم و منسجم در مرکز توجه قرار دارند و نتیجه گیری از طریق پژوهش های هوشمند اهمیت بالایی دارد.
تحلیل آماری در واقع تبدیل داده ها و اطلاعات به اعداد و ارقام است.
انتقال اطلاعات در قالب داده های آماری معنای دقیقی به اطلاعات می دهد که در نتیجه گیری و تصمیم گیری ها ملاک و مبنا قرار می گیرد.
دانشجویان و محققان برای تکمیل پایان نامه خود به تحلیل داده های خود نیاز دارند. آن ها باید نتیجه پژوهش های خود را در فرمت و قالبی استاندارد و معتبر نمایش دهند.
مخاطبان دیگر تحلیل گران آماری سازمان ها و ارگان های خصوصی و دولتی هستند که برای تهیه پرسش نامه، نظرسنجی، گزارشات و ارائه دستاوردهای خود باید یک  تحلیل جامع از داده هایشان تهیه کنند.
در مورد مقالات و کتاب های پژوهشی، نتیجه گیری و استنباط از محتوای پژوهش دارای اهمیت فراوانی است و باید به این بخش از پژوهش توجه ویژه ای شود. نتیجه گیری ها به صورت چکیده و جمع بندی شده در قالب جداول، نمودارها، اعداد و درصد در می آیند و ازین طریق حجم انبوهی از اطلاعات و مقایسه و توضیح اطلاعات را انتقال می دهند.

مراحل تحلیل آماری

برای دستیابی به یک تحلیل آماری کامل و کاربردی باید ابتدا داده ها و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شوند.
سپس پردازش اطلاعات آغاز می شود و  برای این منظور داده های جمع آوری شده با دقت، مرتب و تنظیم می شوند. در این مرحله اطلاعات باید بازبینی و اصلاح شوند تا اطلاعات کامل و صحیح ارائه شوند.
در مرحله بعد داده ها به صورت عدد در می آیند و کدگذاری می شوند و در نهایت اعداد به صورت رایانه ای و با استفاده از نرم افزار های خاص تحلیل آماری سازماندهی می شوند.

انواع پردازش داده ها :

امار توصیفی

در روش توصیفی اطلاعات جمع آوری، تنظیم و خلاصه می شوند. این روش صرفا برای تشریح داده هاست و به پردازش اطلاعات می پردازد و  برای نتیجه گیری کاربرد زیادی ندارد.

آمار استنباطی

در آمار استنباطی حاصل تنظیم و محاسبه مقدماتی آماری داده ها تحلیل، تفسیر و نتیجه گیری می شوند.
با استفاده از این روش می توان خصوصیات و ویژگی های جامعه هدف آماری را استنباط و تحلیل کرد.
تحلیل استنباطی به دو صورت صورت انجام می شود:
_ استنباط پارامتریک: شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقیاس نسبی است.
_ استنباط ناپارامتریک: در برگیرنده تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقیاس اسمی و رتبه ای است.

ابزارهای تحلیل آماری

در مورد تحلیل آماری داده ها نرم افزارهایی وجود دارند که قادرند اطلاعات و داده ها را به اعداد، ارقام، اشکال و جداول معنی دار تبدیل کنند.
نرم افزارهای تحلیلی و مدلسازی پیشتاز در این زمینه عبارتند از : LISREI, SPSS و SMART PLS .

خدمات تحلیل آماری موسسه شما

_ تجزیه و تحلیل توصیفی
_ تجزیه و تحلیل استنباطی با آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک
_ محاسبه پایانی پرسش نامه
_ تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت درج در پایان نامه
_ تنظیم گزارش نتایج با رسم جدول و نمودار
_ توضیحات، تحلیل و پشتیبانی نتایج
_ تحلیل روایی پرسش نامه
_ آزمون نرمالیتی داده ها
_ تعیین حجم نمونه و …
کارشناسان و تیم تخصصی ما در موسسه شما، با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و استفاده از نرم افزارهای کاربردی آماده خدمت رسانی در زمینه تحلیل آماری داده ها و پژوهش های شماست.
جهت ثبت سفارش تحلیل آماری اینجا کلیک کنید.