پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
12:10

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

| ترجمه متون تخصصی | ترجمه مقاله | ترجمه کتاب |

صفات در دستور زبان انگلیسی

  صفات کلماتی هستند که برای بیان خصوصیات اسم به کار گرفته می شوند، مانند: A large brown suitcase زمانی که بخواهیم از صفات برتر یا صفات تفضیلی استفاده کنیم یاید از روش های زیر استفاده کنیم:

ادامه مطلب
نکات کاربردی و جذاب زبان انگلیسی

نکات کاربردی و جذاب زبان انگلیسی تفاوت میان کلمه های Mistake و Error:

ادامه مطلب
کلمات بریتیش و آمریکن با نوشتار متفاوت

بعضی از کلمات بریتیش و آمریکن با نوشتار متفاوت وجود دارند که معانی یکسانی دارند. .Some British and American words which are different in typing but have the same meanings

ادامه مطلب
ترجمه اصطلاحات کاربردی در زبان فرانسوی

ترجمه اصطلاحات کاربردی در زبان فرانسوی Bienvenu                               خوش آمدید

ادامه مطلب
دانستنی های زبان انگلیسی(قسمت اول)

دانستنی های زبان انگلیسی (قسمت اول)  for و since چه تفاوت هایی دارند؟! در زبان انگلیسی واژه For برای بیان مدت زمان وقوع اتفاق که در گذشته شروع شده و به پایان رسیده است  و واژه Since برای بیان مدت زمان وقوع اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه دارد استفاده می شوند.

ادامه مطلب
some و any در زبان انگلیسی

Any و Some هر دو در اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش بکار می روند و فرم های افعال فردی و جمعی نیز استفاده می شوند. Some و Any در زبان انگلیسی به صورت زیر می‌باشد: به مثال زیر دقت کنید:

ادامه مطلب
ﮐﻠﻤﻪ way و ﻋﺒﺎﺭت‌های way

ﮐﻠﻤﻪ way و عبارت‌های way ، در زبان انگلیسی در معانی و با پسوند و پیشوندهای مختلف آمده که همگی در این متن گنجانده شده است.

ادامه مطلب
واژگان انگلیسی به فارسی فنی مهندسی (قسمت دوم)

واژگان انگلیسی به فارسی فنی مهندسی (قسمت دوم) tablature = نقاشی دیوار یا سقف، تصویر تخیلی

ادامه مطلب
ترجمه لغات و اصلاحات تخصصی علوم سیاسی (قسمت دوم )

ترجمه لغات و اصلاحات تخصصی علوم سیاسی (قسمت دوم ) abate = رفع کردن، لغو کردن

ادامه مطلب
چگونگی یک ترجمه خوب ادبی

چگونگی یک ترجمه خوب ادبی برای یک ترجمه ادبی خوب مترجم باید به ادبیات زبان خود آشنا باشد تا بتواند مفهومی را که از متن خارجی گرفته است به طرز درستی به زبان خود بیان کند

ادامه مطلب