یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
22:44

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

| ترجمه متون تخصصی | ترجمه مقاله | ترجمه کتاب |

تفاوت هایی از اصطلاحات در انگلیسی

تفاوت هایی از اصطلاحات در انگلیسی تفاوت made of و made from زمانی از  made of  استفاده می شود که  بتوان اجزای سازنده شیء را به حالت اول برگرداند و اجزا  کاملا مشخص هستند.

ادامه مطلب
لغاتی مشابه و دردسرساز از لحاظ تلفظ و معنی

لغاتی مشابه و دردسرساز     principal = مدیر مدرسه principle = اساسی و مهم seek = جستجو کردن sick = بیمار sum = حاصل جمع some = برخی و بعضی sit = نشستن seat = جایی برای نشستن desert = بیابان dessert = دسر except = به جز accept = پذیرفتن

ادامه مطلب
دانستنی های زبان انگلیسی(قسمت اول)

دانستنی های زبان انگلیسی (قسمت اول)  for و since چه تفاوت هایی دارند؟! در زبان انگلیسی واژه For برای بیان مدت زمان وقوع اتفاق که در گذشته شروع شده و به پایان رسیده است  و واژه Since برای بیان مدت زمان وقوع اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه دارد استفاده می شوند.

ادامه مطلب
کلمات بریتیش و آمریکن با نوشتار متفاوت

بعضی از کلمات بریتیش و آمریکن با نوشتار متفاوت وجود دارند که معانی یکسانی دارند. .Some British and American words which are different in typing but have the same meanings

ادامه مطلب
تفاوت large – big – great

اکثر زبان آموزان در استفاده از این سه واژه اشتباه می‌کنند. برای درک تفاوت large – big – great برای بیان بزرگی و نحوه صحیح به کارگیری این لغات به توضیحات زیر توجه کنید. برای توصیف اندازه‌ی حیوانات، اشیاء، مکان‌ها و مانند آن‌ها در زبان انگلیسی از صفت‌های big یا large استفاده می کنیم.

ادامه مطلب
کاربرد ever و never

کاربرد ever و never در زبان انگلیسی مخالف یکدیگر است. کاربرد ever و never ، Ever و Never بلافاصله بعدشان فعل اصلی می‌آید به غیر از be and modal verbs.

ادامه مطلب
عبارات پر کاربرد خواب یا خوابیدن در زبان انگلیسی

در این مطلب به بررسی عبارات پر کاربرد خواب یا خوابیدن در انگلیسی می پردازیم. • morning person :آدم سحرخیز مثال: my mom is a morning person. she loves getting up realy. • nap / take a nap : برای مدت کوتاهی خوابیدن، خواب میانه روز مثال: my friend takes a nap every afternoon

ادامه مطلب
جمله های مفید در مکالمه زبان انگلیسی

  جمله های مفید در مکالمه زبان انگلیسی جملاتی هستند که هنگام صحبت کردن کاربردی بوده و به مراتب ممکن است بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.

ادامه مطلب
کلمات متضاد در زبان انگلیسی

کلمات متضاد در زبان انگلیسی و ترجمه لیست تهیه شده در این پست برخی از کلمات متضاد در زبان انگلیسی و ترجمه را به شما معرفی میکند:

ادامه مطلب
ﮐﻠﻤﻪ way و ﻋﺒﺎﺭت‌های way

ﮐﻠﻤﻪ way و عبارت‌های way ، در زبان انگلیسی در معانی و با پسوند و پیشوندهای مختلف آمده که همگی در این متن گنجانده شده است.

ادامه مطلب