لیست دارالترجمه های رسمی همدان

لیست دارالترجمه های رسمی همدان

لیست دارالترجمه های رسمی همدان

به موسساتی که امور مربوط به ترجمه را انجام می دهند دارالترجمه گفته می شود. وظیفه اصلی موسسات ترجمه برگرداندن یک متن از یک زبان به زبان دیگر می باشد. کار دارالترجمه ها ترجمه اسناد حقوقی، مدارک، قراردادها و … است.

ترجمه رسمی به ترجمه اسناد و مدارکی گفته می شود که ترجمه آن ها باید توسط یک مترجم رسمی انجام شود و سپس به تایید دادگستری و وزارت امورخارجه ایران برسد. به دارالترجمه هایی که ترجمه رسمی انجام می دهند دارالترجمه رسمی گفته می شود.

 

فهرست دارالترجمه های رسمی همدان

نام دارالترجمه

آدرس

شماره تماس

موسسه ترجمه دانا

همدان-خیابان سعیدیه-برج
سعیدیه-طبقه ششم-واحد ۶۰۲

۰۸۱-۳8311253

۰۸۱-38311058

۰9194105726لینک کوتاه مطلب : https://shomatrans.com/blog/?p=16479