کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی

آیا شما نیز می خواهید زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرید؟ آیا نمی دانید که کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی چیست؟

 
 

کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی

 
 
اگر شما هم مثل هزاران طرفدار زبان انگلیسی می خواهید این زبان پر طرفدار را یاد بگیرید، باید یک به یک گام ها را بگذرانید. یکی از این گام هایی که باید بردارید، یادگیری کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی است. ما در این مطلب کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی را برای شما عنوان کردیم. تا پایان مطلب با ما همراه باشید تا شما نیز بتوانید کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی را یاد بگیرید.
 
 

کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی

 
 

کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی To پیش از صورت صرف نشده فعل قرار می گیرد و موارد استفاده از to به صورت زیر است:
۱- برای کامل کردن معنای فعل، اسم، ضمیر و صفت بعد از آن ها از to استفاده می کنیم:
الف- The manager asked them to wait = مدیر از آن ها خواست تا صبر کنند.
ب- I am ready to start = من آماده به شروع کار هستم.
۲- پس از what , who , where , how و whether برای اشاره به کاری که از آن اطمینان نداریم، باید از to استفاده کنیم.
I don’t know how to get there = من نمی دانم که چطور بای به آنجا برسم.
۳- برای شرح دادن یک عمل یا یک وضعیت باید از to استفاده کرد.
The simplest solution would be to increase the price = آسان ترین راه حل، افزایش قیمت است.
۴- برای مشخص کردن نیت و هدف باید از to استفاده کرد.
They left early to catch the 7.30 train = آن ها صبح خیلی زود راه افتادند تا به قطار ۷٫۳۰ برسند.
۵- برای نشان دادن توانایی انجام کار باید از to استفاده کنید.
الف- You’ll soon be old enough to vote = تو خیلی زود به سن قانونی برای رای دادن می رسی.
ب- He did not have the energy to resist = او انرژی لازم برای مقاومت را ندارد.

۶- برای این که بگوییم چه کاری قرار است انجام شود، پس از فعل be کلمه to را به کار می بریم.

الف- They are to marry on May 25th = آن ها می خواهند در ۲۵ ماه می ازدواج کنند.
ب- You are not to talk during the exam = شما نباید در طول امتحان صحبت کنید.
۷- برای این که نشان دهیم کاری بلافاصله بعد از کار دیگری انجام می شود باید از to استفاده کنیم.
I reached the station to find that the last train had already left = من به ایستگاه راه آهن رسیدم و فهمیدم که قطار حرکت کرده است.
۸- برای جلوگیری از تکرار، to را به تنهایی به کار می بریم.
You can go today if you want to = اگر بخواهی می توانی امروز بروی.
۹- to همراه افعالی مانند shut , push , pull و غیره به عنوان قید به کار می رود.
الف- He slipped out , pulling the door to = یواشکی رفت بیرون و در را پیش کرد.
ب- the wind blew the door to = باد، در را بست.
۹- در زبان انگلیسی برای بیان مسافت نیز از واژه to استفاده می کنیم.
?How far is it from here to the cinema = از اینجا تا سینما چقدر فاصله است؟
 
 

کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی

 
 

ما در این مطلب کاربرد حرف اضافه to در زبان انگلیسی را برای شما عنوان کردیم، امیدواریم مطلب ما برایتان مفید بوده باشد.

اگر می خواهید در زمینه یادگیری زبان انگلیسی اطلاعات بیشتری به دست بیاورید، می توانید به سایت جامع و کامل مرکز خدمات ترجمه شما مراجعه کنید. ما در سایت مرکز خدمات ترجمه شما همه چیز را برای شما آماده کرده ایم تا کار دشوار یادگیری زبان انگلیسی را برایتان آسان تر سازیم.لینک کوتاه مطلب : https://shomatrans.com/blog/?p=4220