پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
01:49

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

| ترجمه متون تخصصی | ترجمه مقاله | ترجمه کتاب |

تکنیکهای ترجمه چیست؟

تکنیکهایی وجود دارند که توسط مترجمان مورد قبول واقع شده است. در صورتی که علاقمه مند به ترجمه حرفه ای باشید بهتر است این تکنیکها را کم و بیش در کار خود مورد استفاده قرار دهید.این تکنیکها عبارتند از:

۱) قرض گرفتن لغات:  گاهی اوقات معادل فارسی یک لغت، نه تنها به درک مفهوم آن کمکی نمی کند بلکه باعث می شود مفهوم غیر طبیعی و غیرقابل فهم باشد و یا حتی در بعضی مواقع در صورتی که در زبان مقصد معادلی برای لغات زبان مبدا وجود نداشته باشد و یا احساس زبان مبدا را منتقل نکند در این صورت می توانید لغت زبان مبدا را در ترجمه استفاده کنید. به طور مثال نمی توانید از واژه “پنجره” برای “windows” در کامپیوتر استفاده کنید.

۲) واژه برساخت: در اینجا ترجمه جز به جز زبان مبدا به زبان مقصد  صرت میگیرد به طور مثال به جای “News Paper ” از “کاغذ اخبار” فارسی استفاده کنیم.

۳) ترجمه واژه به واژه: در صورتی که ابهامی در زبان مبداء وجود داشته باشد شما به عنوان مترجم حق ندارید حالت ابهام را برطرف کنید، چون نویسنده اصلی بنا را بر این گذاشته بود که دو پهلو حرف بزند، شما هم باید از این تکنیک استفاده کنید تا به همان صورت ترجمه کنید. به طور مثال در جمله زیر نویسنده می گوید که “مردی را با چتر دیدم”. معین نیست که آیا مردی که دیده شد چتر داشت و یا مردی که دید چتر داشت.

I have seen the man with an umbrella

۴) جابجا سازی: این نوع  فرایند مخصوص نقش کلمات است، شما به طور مثال فعل را به صورت قید و یا قید را به صورت صفت ترجمه می کنید. البته باید توجه داشته باشید که از منظور نویسنده اصلی فاصله نگیرید.

۵) باز آفرینی: زمانی که نمی توان از ساختار زبان مبدا پیروی نمود، از این تکنیک استفاده می شود تا بهتر بتوان منظور نویسنده را بیان نمود.

۶) انطباق: انطباق: انطباق اغلب زمانی رخ میدهد که چیزی شبیه به یک فرهنگ زبانی به شیوه ای کاملا متفاوت بیان میگردد بطوریکه در فرهنگ زبان دیگر مناسب و آشنا خواهد بود. این تکنیک در جایی به کار می رود که با توجه به فرهنگ متفاوت از یک موضوع در دو زبان، امکان بیان مفهوم در زبان مقصد وجود ندارد و چاره ای جز بیان همان مفهوم به توجه به فرهنگ غالب در زبان مقصد وجود ندارد. به طور مثال به جای معال فارسی جمله زیر باید بگوییم “نوش جان”

Cheer!

۷) کمبود پوشی: زمانی از این تکنیک استفاده میکنیم که امکان ترجمه از زبان مبداء به زبان مقصد وجود ندارد و در طول فرایند ترجمه، معنای زبان مبداء از بین می رود. به طور مثال در برخی از موارد باید به جای معال انگلیسی you از “شما” یا “هرکس” در زبان فارسی استفاده کنیم.