ثبت سفارش خلاصه نویسی
  • اگر در فیلد قبل مورد اول یا دوم را انتخاب کرده اید این فیلد را نیز تکمیل کنید
  • اگر می خواهید متن شما تا حد ممکن تلخیص شود این فیلد را خالی بگذارید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : (zip, zip, rar, pdf, docx, doc, pptx, png, jpg, jpg).
    لطفا توجه کنید آپلود زمانی کامل شده است که آیکن ضربدر کنار نام فایل نمایان شود
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .