دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
14:45

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

ترجمه و ویرایش-تولید محتوا-خدمات دانشجویی

مشخصات حساب های بانکي مرکز خدمات ترجمه شما
نام بانکشماره کارتشماره حساب
سامان6219861018411107922280621182121
پارسیان6221061106006242۸۰۰۰۱۹۵۲۴۵۵۰۰۴

ثبت سفارش جدید