پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
18:56

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

وابسته به موسسه دانشیار دانا (ثبت 624)

ترجمه فوری متون-ترجمه مقاله-استخدام مترجم

مشخصات حساب های بانکي مرکز خدمات ترجمه شما
نام بانکشماره کارتشماره حساب
پارسیان6221061106006242۸۰۰۰۱۹۵۲۴۵۵۰۰۴
سامان6219861018411107922280621182121

ثبت سفارش جدید