پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
12:00

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

| ترجمه متون تخصصی | ترجمه مقاله | ترجمه کتاب |

عبارات متداول شروع نامه

فهرستی از عبارات متداول شروع نامه در زبان انگلیسی: In reply to your letter = در پاسخ نامه شما To meet a demand = برای برآوردن تقاضا We must apologies for = ما باید پوزش بخواهیم برای… I am very much Obligated to you if = من بسیار مدیون شما خواهم بود اگر…

ادامه مطلب
اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی اسامی هستند که شمارش نمی شوند و همچنین جمع بسته نمی شوند. اسامی از قبیل blood ,happiness ,excitement را نمی توان شمارش کرد.

ادامه مطلب
ضمایر در زبان انگلیسی – ۱

ضمایر در زبان انگلیسی کلمه هایی هستند که جایگزین اسم شده و از تکرار مجدد اسم جلوگیری می کند. .Ali is my teacher, he is a good teacher ضمایر در زبان انگلیسی به پنج دسته تقسیم می شوند

ادامه مطلب
شکل و کاربرد درست افعال در زبان انگلیسی

در بسیاری از سوالات گرامری باید شکل و کاربرد درست افعال در سوال مورد نظر مورد توجه قرار گیرد. بدین معنی که آیا در آن جمله فعل یا بافت فعل دارای ing است، با to می آید یا اینکه به صورت شکل ساده فعل (بدون to)  در جمله قرار می گیرد.

ادامه مطلب
اسم ها در زبان انگلیسی – ۱

اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص، اشیا، حیوانات یا هر چیز دیگر به کار می رود. اسم ها در زبان انگلیسی – ۱ به دو دسته تقسیم می شوند. انواع اسم ها در زبان انگلیسی – ۱ عبارتند از:

ادامه مطلب
کمیت نماها در زبان انگلیسی

  کمیت نماها در زبان انگلیسی (Quantifiers) کلمه ای هستند که مقدار یا تعداد را مشخص می کنند. انواع کمیت نماها در زبان انگلیسی برخی از کمیت نماها که فقط با اسامی قابل شمارش جمع به کار می روند عبارتند از:

ادامه مطلب
اسامی مرکب در زبان انگلیسی

اسامی مرکب در زبان انگلیسی ( compound nouns ) از دو اسم تشکیل شده اند که با یکدیگر بکار برده می شوند. در واقع اسامی مرکب از ترکیب دو کلمه برای به وجود آوردن یک کلمه یا یک مفهوم ایجاد شده است.

ادامه مطلب