دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
07:34

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

| ترجمه متون تخصصی | ترجمه مقاله | ترجمه کتاب |

ثبت فیش واریزی

کاربر گرامی لطفا ابتدا مبلغ مورد نظر را از روی فاکتور صادر شده توسط مرکز ترجمه، بصورت کارت به کارت از طریق اینترنت بانک، همراه بانک، دستگاه های خود پرداز و یا واریز به حساب از طریق حضور در شعب بانک پرداخت نمایید، سپس جهت بررسی صحت واریز توسط مرکز ترجمه و ثبت نهایی سفارش خود، فرم زیر را تکمیل و ثبت نمایید. بااحترام


مرحله 1 از 3 - اطلاعات سفارش

33%