دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
13:38

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

ترجمه و ویرایش-تولید محتوا-خدمات دانشجویی

ثبت فیش واریزی

کاربر گرامی لطفا ابتدا مبلغ مورد نظر را از روی فاکتور صادر شده توسط مرکز ترجمه، بصورت کارت به کارت از طریق اینترنت بانک، همراه بانک، دستگاه های خود پرداز و یا واریز به حساب از طریق حضور در شعب بانک پرداخت نمایید، سپس جهت بررسی صحت واریز توسط مرکز ترجمه و ثبت نهایی سفارش خود، فرم زیر را تکمیل و ثبت نمایید. بااحترام