چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
12:36

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

ترجمه و ویرایش-تولید محتوا-خدمات دانشجویی

چگونگی خواندن سال در زبان انگلیسی

چگونگی خواندن سال در زبان انگلیسی برای بسیاری از زبان آموزان دشوار بوده و هست.

ادامه مطلب
نکات مهم برای ترجمه بهتر

هر مترجمی به دنبال فهمیدن نکات مهم برای ترجمه بهتر است.

ادامه مطلب
تکنیک های ترجمه چیست؟

فردی که می خواهد پا به عرصه ترجمی و مترجمی بگذارد، پیش از هر چیزی باید تکنیک های ترجمه را بشناسد.

ادامه مطلب